Vale บริษัทขุดเหมืองแร่รายใหญ่กำลังเจรจากับ Tesla ในการทำเหมืองนิกเกิลที่ประเทศแคนาดา

Vale 01

Vale S.A. บริษัทขุดเหมืองแร่รายใหญ่จากประเทศบราซิลกำลังเจรจากับ Tesla บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยจากการดำเนินงานเหมืองนิกเกิลในประเทศแคนาดา แต่ทั้งนี้แล้วทางบริษัท Tesla ก็ไม่ได้ตอบสนองต่อการเจรจากับ Vale ในทันที โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Elon Musk

ผู้บริหารของ Tesla ได้มีการกระตุ้นให้คนงานในเหมืองทำการผลิตนิกเกิลให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนิกเกิลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla และได้มีการเสนอสัญญาชิ้นใหญ่ให้กับบริษัท Vale ในการผลิตนิกเกิลให้เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่สนใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้

Vale 04

ทั้งนี้บรรดผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ซึ่งร่วมถึง Tesla ได้คาดการณ์ไว้ว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้านั้น จะสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากรถยนต์ที่เป็นระบบน้ำมันได้ แต่ในขณะที่นักสิ่งแวดล้อมก็มีความกังวลต่อการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ไฟฟ้า ที่รวมถึงการขุดหานิกเกิลที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ โดยในส่วนของ Tesla และผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายอื่นก็อ้างถึงความจำเป็นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีนิกเกิลที่เพียงพอ ต่อการผลิตแบตเตอรี่ให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอีก 5-8 ปีข้างหน้า

Vale 03

โดย Vale ซึ่งเป็นบริษัททำเหมืองแร่ที่ได้สัมปทานการดำเนินงานในประเทศแคนาดาครอบคลุมพื้นที่ของเหมือง 3 แห่ง และอยู่ระหว่างการขยายพื้นที่ Voisey’s Bay ที่คาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตนิกเกิลได้ประมาณ 40,000 ตันต่อปี และยังได้ทุ่มเทเงินลงทุนประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 62,000 ล้านบาท

ในการปรับปรุงการทำงานในเหมืองให้มีลักษณะของการทำเหมืองแร่ใต้ดิน ซึ่งจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อยกว่าเหมืองแร่แบบเปิด และเลือกใช้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำให้กับยานพาหนะที่ใช้ทำงานภายในเหมือง และจะดำเนินการอื่นๆ

Vale 02

เพิ่มเติมเพื่อลดการระบายความร้อนภายในเหมืองออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศแคนาดา ทั้งนี้ในประเทศแคนาดาเองก็ได้มีการศึกาถึงศักยภาพในการกักหางแร่ที่เป็นแหล่งรวมสารตกค้างที่เกิดจากการทำเหมือง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ ซึ่งการเจรจาระหว่าง Vale และ Tesla นี้ จะเป็นการพูดคุยกี่ยวกับการผลิตนิกเกิลที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการ

หาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่ รู้เรื่องรถ หรือ บทความ