Month: February 2023

นำรถเข้าศูนย์ เรื่องที่เจ้าของรถสามารถต่อรองได้เพื่อรักษาผลประโยชน์

ส่วนใหญ่แล้วเวลา นำรถเข้าศูนย์ หลายคนจะมอบหน้าที่ทั้งหมดให้กับช่างที่มารับรถ เขาให้ทำอะไรบ้างก็ทำไปตามนั้น ได้แค่นั่งรอเพื่อชำระค่าบริการทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะต่อรองกับศูนย์ได้ หากมีสิ่งที่เราต้องการ หรือมีข้อสงสัยบางอย่างที่ไม่ได้รับความชัดเจนจากทางศูนย์ วันนี้เราจึงนำตัวอย่างของการต่อรองที่สามารถทำได้ และควรต้องทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราด้วย ขออะไหล่ที่เปลี่ยนขณะ นำรถเข้าศูนย์ ได้           เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการ เปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่จำเป็นระหว่างการ นำรถเข้าศูนย์ บ้างไหม ปกติช่างจะแจ้งมาว่ามีอะไรเสียบ้างและจัดการเปลี่ยนให้...