Hyundai Kona EV ถูกเรียกคืนในประเทศเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผลเนื่องจากไฟไหม้แบตเตอรี่

Hyundai Kona EV 05

ภายหลังจากการรายงานเหตุไฟไหม้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า Hyundai Kona EV ทำให้บริษัท Hyundai ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวได้เรียกคืนรถยนต์ Hyundai Kona EV ที่มีการจำหน่ายไปแล้วในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนถึง 25,564 คัน ทั้งนี้ก็ได้มีการยืนยันจากบริษัท Hyundai ว่าอาจจะมีการเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า Hyundai Kona EV ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน

แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงจำนวนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบว่ามีกี่คัน โดยมีการแจ้งแต่เพียงว่าอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องในการเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้าโดยความสมัครใจกับหน่วยบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งขาติเท่านั้น

Hyundai Kona EV 02

โดยการเรียกคืนในครั้งนี้จะมีการอัพเดตซอฟต์แวร์การจัดการแบตเตอรี่ และ Hyundai Kona EV บางคันอาจจะต้องได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายหลังจากการตรวจสอบสิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้บริษัท Hyundai ยังไม่ได้มีการแถลงแต่อย่างใดเกี่ยวกับปัญหาของแบตเตอรี่ที่อาจเกิดขึ้น หลังจากที่บริษัทได้รับรายงานเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นกับ Hyundai Kona EV ในประเทศเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

และอาจจะเกิดไฟไหม้แบตเตอรี่เช่นเดียวกันนี้ในประเทศแคนาดาที่จะนำไปสู่การระเบิดได้ ทั้งนื้ทางบริษัท Hyundai ได้เปิดเผยว่าบริษัทได้เปิดตัวการอัพเดตซอฟต์แวร์การจัดการแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าว แต่บริษัทยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกับ Hyundai Kona EV เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

สำหรับบริษัท LG Chem ผู้จัดหาแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้า Hyundai Kona EV ได้มีแถลงการณ์ว่าบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบถึงสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดไฟไหม้ของรถยนต์ Hyundai Kona EV ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอื่น ซึ่งทำให้สรุปได้ว่าแบตเตอรี่ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัท LG Chem ยังคงมีแผนที่จะตรวจสอบปัญหาไฟไหม้ที่เกิดขึ้นร่วมกับ Hyundai ต่อไป

Hyundai Kona EV 01

ทั้งนี้รถยนต์ไฟฟ้า Hyundai Kona EV เป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV ที่ได้รับการออกแบบให้มีความพริ้วไหวคล่องตัว มีกระจังหน้าแบบทึบที่ช่วยเรื่องอากาศพลศาสตร์และเป็นบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน และได้เปิดตัวและออกจำหน่ายเมื่อปี 2018 ทั้งในประเทศเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และอีกหลายประเทศทั่วโลก

หาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่ รู้เรื่องรถ หรือ บทความ