เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ รถยนต์ ที่เหล่าบรรดาคนรัก ไม่ควรพลาด!!

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ รถยนต์

รถยนต์ ถือเป็นปัจจัยที่ 5 ในปัจจุบัน มีความสำคัญขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล ซึ่งใช้งานทั้งส่วนตัว และธุรกิจ ดังนั้นรถยนต์จึงเป็นเครื่องใช้ที่ทุกคนต้องทำความรูจัก ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการดังนี้

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ รถยนต์

5 ข้อเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ รถยนต์

1. ความหมายของรถยนต์ รถยนต์หมายถึง พาหนะทางบกมีการขับเคลื่อนด้วยเพลาลงสู่ล้อด้วยพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อการใช้งานขนส่งสินค้า  สิ่งของ และผู้คนจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีการออกแบบให้ใช้ได้อย่างปลอดภัย และวิ่งไปด้วยความเร็วตามที่กำหนด

2. ประวัติรถยนต์ ช่วงก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการใช้พาหนะด้วยการขับเคลื่อนด้วยแรงงานสัตว์ เช่น ม้า วัว ควาย ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นการใช้ไอน้ำ และสุดท้ายเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง

3. รถยนต์คันแรกของโลก เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1886 โดยวิศวกรชาวเยอรมัน ชื่อคาร์ล เบนซ์ มีการขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงที่เผาไหม้เป็นคันแรกของโลก โดยใช้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำแล้วได้รับการแปลสภาพให้เป็นก๊าซ มีระบบวาล์วไอดีไอเสีย เป็นระบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ เป็นต้นแบบของรถยนต์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ด้วยเครื่องยนต์ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ รถยนต์

4. เชื้อเพลิงยุคแรกที่ใช้กับรถยนต์ รถยนต์ยุคแรกใช้เชื้อเพลิงด้วยน้ำมันเบนซิน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซล ซึ่งต่อมามีราคาต้นทุนน้ำมันที่ถูกลง แต่ตัวเครื่องยนต์ยังคงมีราคาที่แพงกว่า และการดูแลรักษาได้ง่ายกว่าเครื่องยนต์ระบบเบนซิน เหมาะในการจนส่งในเชิงอุตสาหกรรมมากกว่าขับเที่ยวเล่น

5. รถยนต์คันแรงในประเทศไทย มีฝรั่งนำเข้ามาถวายในหลวงรัชกาลที่ ๕ เมื่อมีพ.ศ. 2446 หรือค.ศ. 1903 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และต่อมาได้มีการนำเข้ามาอีกหลายคัน แต่ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการสำหรับประชาชนทั่วไป หลังจากนั้นในสมัย ร.๖ จึงได้มีการเปิดให้ใช้สำหรับประชาชนและมีการก่อสร้างถนนรอบพระนคร และต่างจังหวัดหลายแห่ง

ทางเรายังมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับรถทั้งความรู้เรื่องรถ การดูแลรถ ข่าวสารรถใหม่ ให้ผู้อ่านและผู้รักรถทุกๆท่าน อีกมากมาย