สิ่งที่ต้องทำเมื่อทำ คู่มือจดทะเบียนรถยนต์หาย

คู่มือจดทะเบียนรถยนต์หาย

คู่มือจดทะเบียนรถยนต์หาย หากคุณเป็นผู้ใช้งานรถยนต์ และทำคู่มือจดทะเบียนรถยนต์หาย ไม่ควรที่จะพลาดบทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้ที่จะมาบอกถึงสิ่งที่ต้องทำเมื่อทำใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์หาย ถ้าพร้อมแล้วตามบทความนี้ไปดูกันเลยว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

คู่มือจดทะเบียนรถยนต์หาย สิ่งที่ต้องทำมาดูควรทำอย่างไร

คู่มือจดทะเบียนรถยนต์หาย

            สิ่งที่ต้องทำเมื่อทำใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์หายอันดับแรกให้คุณตั้งสติ และลองหาให้รอบคอบอีกครั้งในบริเวณที่คุณอาจทำหล่นหายหรือสถานที่ ๆคุณเก็บไว้เป็นประจำ หากแน่ใจแล้วว่าคู่มือจดทะเบียนรถยนต์หายให้คุณเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอันดับแรก โดยเป็นสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้กับคุณมากที่สุด เมื่อคุณทำการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วคุณจะได้ใบแจ้งความมา ซึ่งนี่เป็นเอกสารที่สำคัญมากที่สุด เพราะคุณจะต้องใช้มันเพื่อแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มใหม่

คู่มือจดทะเบียนรถยนต์หาย

            ก่อนที่จะไปขอใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มใหม่กับกรมการขนส่งทางบก นอกจากคุณจะมีใบแจ้งความแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ เตรียมบัตรประชาชนของคุณหากรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์ของคุณเอง แต่หากไม่ใช่รถยนต์ของคุณ จะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถยนต์ และหนังสือมอบอำนาจ จึงจะสามารถขอใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มใหม่กับกรมการขนส่งทางบกได้

คู่มือจดทะเบียนรถยนต์หาย

            การขอใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มใหม่นั้นคุณจะต้องขอที่กรมการขนส่งทางบกจังหวัดเดียวกันกับป้ายทะเบียนรถยนต์ของคุณเท่านั้น และเมื่อไปถึงกรมการขนส่งทางบกสิ่งที่คุณจะทำก็คือ กรอกใบคำร้องขอใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มใหม่ และทำการเสียค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 55 บาท โดยแยกเป็นค่าใบคำร้อง 5 บาท และค่าใบแทนคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ 50 บาท

            หลังจากที่คุณดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะยังไม่ได้ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มใหม่ในทันที คุณจะต้องคอยติดตามผลคำร้องกับทางกรมการขนส่งทางบก เพื่อนัดวันเข้าไปรับใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มใหม่

            ทั้งนี้ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์นั้นเป็นเอกสารรถยนต์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คุณควรที่จะเก็บรักษาไว้อย่างดี เพราะจำเป็นที่จะต้องใช้ในการต่อ พ.ร.บ. และภาษีรถยนต์ทุกปี นอกจากนี้ยังเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในระหว่างการใช้งานรถยนต์ของคุณอีกด้วย

สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ รู้เรื่องรถ ข่าวสารและบทความ

ข่าวอื่นๆเช่น ป้ายทะเบียนรถหลุดหายขอใหม่ 15 วันได้ ไม่ต้องแจ้งความ