ข้อแนะนำสำหรับคนที่กำลังจะออก รถยนต์ใหม่ ที่คุณควรรู้

รถยนต์ใหม่

การออก รถยนต์ใหม่ นั้นควรที่จะมีการศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีก่อนการนำรถยนต์มาใช้งานบนท้องถนน เพราะตามกฎหมายของประเทศไทยนั้นรถยนต์ที่ออกใหม่จะต้องใช้ป้ายทะเบียนพิเศษซึ่งเป็นป้ายสีแดงก่อนเป็นเวลา 30 วัน จนกว่าจะได้ป้ายทะเบียนสีขาว ทั้งนี้ตามกฎหมายนั้นก็ได้มีการควบคุมการใช้งานรถยนต์ออกใหม่ที่ใช้ป้ายทะเบียนพิเศษ ผู้ที่ออกรถยนต์ใหม่ควรรู้ข้อมูลในด้านการใช้งานระหว่างนี้เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่ได้กำหนดเอาไว้

ออก รถยนต์ใหม่ ที่คุณควรรู้ กับสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

รถยนต์ใหม่

            ผู้ที่ออก รถยนต์ใหม่ ควรรู้ไว้ว่าป้ายทะเบียนพิเศษสีแดงที่ได้มาพร้อมกับรถยนต์คันใหม่นั้นจะต้องใช้งานเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เพื่อรอป้ายทะเบียนสีขาว ทั้งนี้ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้รู้ว่ารถยนต์คันนี้ออกมาใหม่ และมีการใช้งานในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน แต่เมื่อครบกำหนด 30 วันแล้วหากรถยนต์ของคุณยังใช้ป้ายทะเบียนพิเศษสีแดงอยู่จะมีโทษทางกฎหมายฐานหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งมีโทษปรับ 10,000 บาท

รถยนต์ใหม่

            สิ่งสำคัญที่การออก รถยนต์ใหม่ ควรรู้ และเป็นสิ่งที่ต้องทำคือ หลังจากการออกรถยนต์ใหม่เรียบร้อยแล้ว ควรที่จะขอสมุดคู่มือประจำรถกับทางกรมขนส่ง เพื่อนำมาบันทึกข้อมูลสำคัญต่าง ๆเกี่ยวกับรถยนต์ที่ออกใหม่ และในการนำรถยนต์ออกใหม่ไปใช้งานบนท้องถนนทุกครั้งจะต้องมีการจดบันทึกลงในสมุดคู่มือประจำรถทุกครั้งว่าจุดที่ออกเดินทางคือสถานที่ใด และจุดหมายปลายทางคือสถานที่ใด รวมถึงต้องมีการบันทึกชื่อ นามสกุล และวันเวลาในการใช้งานรถยนต์ทุกครั้ง

            รถยนต์ที่ออกใหม่จะสามารถใช้งานบนท้องถนนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นในช่วงเวลา 06.00-18.00 น. เพื่อลดการเกิดการโจรกรรมรถยนต์ออกใหม่ในช่วงเวลากลางคืน และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับรถยนต์ออกใหม่ซึ่งใช้ป้ายทะเบียนพิเศษสีแดงที่ไม่สามารถสะท้อนแสงได้ในเวลากลางคืน ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนเวลาขึ้นอยู่กับตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากการจราจรในปัจจุบันที่มีความติดขัดเป็นอย่างมาก จึงอาจมีการขยายเวลาเพิ่มในการใช้งานบนท้องถนนให้กับผู้ที่ออกรถยนต์ใหม่เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจะต้องใช้งานเกินช่วงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เจ้าของรถยนต์จะต้องให้นายทะเบียนเซ็นรองรับการใช้งานก่อนทุกครั้ง และนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ออกรถยนต์ใหม่ควรรู้

            และสิ่งสุดท้ายที่การออกรถยนต์ใหม่ควรรู้คือ ห้ามนำรถยนต์ออกใหม่ใช้งานข้ามจังหวัดที่ระบุไว้บนป้ายทะเบียนอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับทางกฎหมาย แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานต้องมีเอกสารรองรับจากนายทะเบียนเท่านั้นจึงจะสามารถนำรถยนต์ออกใหม่ใช้งานข้ามจังหวัดได้

#การดูแลรถยนต์ #รู้เรื่องรถ