ElectroLight

ElectroLight เทรนสีรถยนต์ประจำปี 2021 แนวสีธรรมชาติเขียว-เหลือง

   พึ่งผ่านพ้นไปกับทรนกับสี ฟ้า หรือสี  Sea Glass สีประจำปีของรถยนต์ 2020 และก็เป็นการมาของสีงใหม่ๆ ตามาเรื่อยๆ เพราะสีของโลกในแต่ละปีนั้นเมื่อถูกหยิบจับมาแมทเข้ากับอะไร หรือนำมาประยุกต์ตกแต่งให้เข้ากับสิ่งของแต่ละอย่างแล้ว มันทำให้โลกเรานั้นมีสีสันเอามากๆเลยทีเดียวครับ และในปี 2021 นี้ กับการมาของสี ElectroLight (อิเล็กโทรไลท์) สีเขียวแห่งอนาคตที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว...