Denyo

Denyo และ Toyota ร่วมกันพัฒนาและทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเซลล์เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

บริษัท Denyo และ Toyota Motor บริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ได้ตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเซลล์เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดย Denyo ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา จะร่วมงานกับ Toyota ผู้ผลิตรถยนต์          เพื่อทำการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเซลล์เชื้อเพลิง สำหรับนำผลที่ได้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยการพัฒนาของทั้งบริษัทนี้ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นให้เป็น “โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ” สำหรับโครงการนี้ได้ใช้ความเชื่อที่ว่าการพยายามนำเทคโนโลยี Fuel Cell...