Denyo และ Toyota ร่วมกันพัฒนาและทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเซลล์เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

Denyo 032009~4

บริษัท Denyo และ Toyota Motor บริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ได้ตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเซลล์เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดย Denyo ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา จะร่วมงานกับ Toyota ผู้ผลิตรถยนต์          เพื่อทำการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเซลล์เชื้อเพลิง สำหรับนำผลที่ได้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

โดยการพัฒนาของทั้งบริษัทนี้ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นให้เป็น “โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ” สำหรับโครงการนี้ได้ใช้ความเชื่อที่ว่าการพยายามนำเทคโนโลยี Fuel Cell มาใช้กับรถยนต์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมนั้น

Denyo 032009~3

เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ซึ่งทั้งสองบริษัทจึงเริ่มดำเนินการให้ความเชื่อของตนเองเกิดขึ้นได้จริง ผ่านการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้านอกจากจะเป็นเพียงยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายคนแล้ว ยังมีความต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟขนาดใหญ่ที่สามารถส่งไฟฟ้าได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอย่างประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ายังใช้ระบบเครื่องยนต์น้ำมันมาผลิตกระแสไฟฟ้าภายในรถยนต์เพื่อให้สามารถวิ่งไปมาบนท้องถนนได้ ซึ่งยังเป็นเทคโนโลยีที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 สู่บรรยาการศได้ โดยในทางกลับกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเซลล์เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านั้น จะช่วยลดการปล่อยก๊าซที่เป็นมลพิษในอากาศลงได้

Denyo 032009~2

รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเซลล์เชื้อเพลิงที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันของ Denyo และ Toyota ในครั้งนี้มีพื้นฐานมาจากรถบรรทุกขนาดเล็กรุ่น Dyna ของ Toyota ที่ติดตั้งระบบ Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) ของโตโยต้า เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำหรับหน่วยจ่ายไฟ และใช้อุปกรณ์จ่ายไฟจากเซลล์เชื้อเพลิงที่พัฒนาโดย Denyo ซึ่งรถบรรทุกคันนี้สามารถบรรทุกไฮโดรเจนได้ประมาณ 65 กิโลกรัม หรือใช้ถังไฮโดรเจนประมาณ 27 ถัง ที่ใช้สำหรับการเดินทางระยะไกลและสร้างพลังงานได้เป็นเวลานาน

โดยการทดสอบในครั้งจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ จะทำการเปรียบเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ทั่วไป เพื่อตรวจสอบกับคุณลักษณะของรถที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งจะรวมถึงการศึกษาผลกระทบที่จะมีต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของรถบรรทุก และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาว่าลดลงมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปพัฒนาต่อเป็นยานยนต์ที่ยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต

หาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่ รู้เรื่องรถ หรือ บทความ

ข่าวสารอื่นๆ มี 50 คันเท่านั้น! Audi R8 Green Hell Edition ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงรถแข่ง R8 LMS