“Acura RSX” ครบครันคุณภาพแกร่งรถยนต์เร็วแรงสุดแห่งสมัยปี ค.ศ.2002

Acura RSX

มีผู้คนมากมายที่ใช้รถยนต์ในการขับขี่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีเว็ปไซต์ชื่อดังแห่งหนึ่งได้ทำการจัดอันดับครบครันคุณภาพแกร่งรถยนต์เร็วแรงสุดแห่งสมัยปี ค.ศ.2002 ขึ้น จากการทำงานอย่างหนักในการเสาะหารวบรวมข้อมูลทั้งหลายจากในหลายแวดวงวงการอุตสาหกรรมรถยนต์จากทั้งในและนอกประเทศ ทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการเผยแพร่แจกจำหน่ายให้ข้อมูลแก่เหล่าผู้คนที่สนใจในเรื่องของรถยนต์จากทางประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรถยนต์ Acura RSX ได้ถูกจัดให้เป็นรถยนต์คุณภาพที่ติดอยู่ในอันดับของการจัดอันดับครบครันคุณภาพแกร่งรถยนต์เร็วแรงสุดแห่งสมัยปี ค.ศ.2002 ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

Acura RSX 2002

สุดยอดรถยนต์ “Acura RSX” นั้นได้รับการวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

และได้รับการผลิตขึ้นมาให้เป็นรถยนต์พันธุ์แกร่งในรูปแบบของรถยนต์ประเภทรถยนต์ coupe ขนาด 3 ประตู ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวน 2+2 ที่นั่งด้วยกัน โดยครบครันคุณภาพแกร่งรถยนต์เร็วแรงสุดแห่งสมัยปี ค.ศ.2002 AcuraRSX ได้ถูกปรับแต่งพัฒนาชุดเครื่องยนต์ในประเภท DOHC ที่ทำให้สามารถทำการขับเคลื่อน รู้เรื่องรถไปตามท้องถนนได้ด้วยระบบ front wheel drive ได้อย่างรวดเร็ว ครบครันคุณภาพแกร่งรถยนต์เร็วแรงสุดแห่งสมัยปี ค.ศ.2002 AcuraRSX นั้นมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 20,430 ดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึงช่วงราคา 23,650 ดอลลาร์สหรัฐ

Audi A4

สุดยอดรถยนต์เร็วแรง รถยนต์ Audi A4 เป็นอีกรถยนต์รุ่นประเภทที่ได้รับการโหวตคัดเลือกให้เข้ามาติดในอันดับของการจัดอันดับครบครันคุณภาพแกร่งรถยนต์เร็วแรงสุดแห่งสมัยปี ค.ศ.2002 เช่นกัน โดยที่รถยนต์ Audi A4 นั้นได้รับการวิจัยพัฒนา และถูกสร้างผลิตขึ้นจากทางบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ชั้นนำของประเทศเยอรมนี Audi ให้ออกมาเป็นรถยนต์ในรูปแบบประเภทรถยนต์เก๋ง ขนาด 4 ประตู ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวนทั้งสิ้น 5 ที่นั่ง ครบครันคุณภาพแกร่งรถยนต์เร็วแรงสุดแห่งสมัยปี ค.ศ.2002 Audi A4 นั้นขับเคลื่อนด้วยระบบ front wheel drive โดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 26,475 ดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึงราคา 34,715 ดอลลาร์สหรัฐ

รถยนต์แรงแกร่ง BMW Series 3 เป็นอีกหนึ่งรถยนต์ที่ได้รับการพิจารณาเลือกให้เข้ามาติดอยู่ในอันดับของการจัดอันดับครบครันคุณภาพแกร่งรถยนต์เร็วแรงสุดแห่งสมัยปี ค.ศ.2002 ในครั้งนี้อีกคันหนึ่ง โดยที่รถยนต์ BMW Series 3 นั้นได้รับการพัฒนาปรับปรุงและถูกสร้างออกมาให้เป็นรถยนต์ในหลายรูปแบบ ทั้งในประเภทรถยนต์เก๋ง รถยนต์ wagon หรือแม้กระทั่งรถยนต์ปรับแต่งได้ ครบครันคุณภาพแกร่งรถยนต์เร็วแรงสุดแห่งสมัยปี ค.ศ.2002 BMW Series 3 นั้นมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 29,745 ดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึงช่วงราคาอยู่ที่ 56,071 ดอลลาร์สหรัฐ