Mazda 6

รถยนต์ สุดเร็วในใจที่หนึ่งสายโหดแห่งสมัย ค.ศ.2003

ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาผลิตรถยนต์ออกมาสู่สายตาชาวโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสุดยอดบริษัทอุตสาหกรรม รถยนต์ Mazda นั้นได้ทำการพัฒนาและผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาในรุ่นของรถยนต์ Mazda 6 ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้ถูกจัดสรรคัดเลือกให้มาติดอยู่ในอันดับสุดยอดรถยนต์แห่งยุคในการจัดอันดับสุดเร็วในใจที่หนึ่งรถยนต์สายโหดแห่งสมัย ค.ศ.2003 ของทางประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอันดับ รถยนต์ สุดเร็วสมัย ค.ศ.2003 โดยเว็ปไซต์ชื่อดังแห่งหนึ่งที่ทำงานอยู่ในแวดวงวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ และนำมาทำการจัดอันดับขึ้นเพื่อที่จะนำมาให้ข้อมูลความรู้แก่บุคคลที่มีความสนใจและรักในเรื่องราวของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์จากทางประเทศสหรัฐอเมริกา สุดเร็วในใจที่หนึ่งรถยนต์สายโหดแห่งสมัย ค.ศ.2003 Mazda...