Parking Brake

“เบรกมือ” นั้นสำคัญไฉน ประโยชน์ของเบรกมือในรถที่ผู้ขับขี่ต้องรู้

                ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ต้องใช้งานนั้น จำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับรถที่ใช้งานอยู่บ้างไม่มากก็น้อย อย่างน้อยก็เพื่อประดับไว้เป็นความรู้หากเกิดเหตุขัดข้อง จะได้แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าได้ อาจเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปก็ยังดี หนึ่งในส่วนประกอบที่เน้นความปลอดภัยในการทำงานของรถ คือ ระบบเบรกของตัวรถ ที่แยกออกได้เป็น 2 ประเภทคือ เบรกเท้าและ เบรกมือ ในส่วนของเบรกเท้านั้น เราต่างก็รู้จักและใช้งานกันอยู่เป็นประจำจนเกิดความเคยชินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่สำหรับเบรกมือที่หลายคนอาจไม่ค่อยได้ใช้งานมากเท่ากับเบรกเท้า แต่มีความสำคัญในการใช้งานไม่แพ้กัน ดังนั้น ลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของเบรกมือและประโยชน์ของมันเอง...