Nokian

“ยางรถยนต์” สุดยอดสมรรถนะขั้นสูงสุดแห่งปี Nokian

บริษัท ยางรถยนต์ สุดยอดสมรรถนะขั้นสูงสุดแห่งปี Nokian ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางของล้อรถยนต์สูตรสำเร็จ ได้สิ้นสุดกระบวนการวิจัยและพัฒนายางรถยนต์สุดยอดสมรรถนะขั้นสูงสุดแห่งปี Nokian และพร้อมที่จะนำเสนอยางรถยนต์สุดยอดสมรรถนะขั้นสูงสุดแห่งปี Nokian รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับฤดูหนาวที่จะสิ้นสุดลงนี้ โดยใช้ชื่อว่า Nokian One ยางรถยนต์สุดยอดสมรรถนะขั้นสูงสุดแห่งปี Nokian นั้นได้ถูกทำการวิจัยพัฒนาและผลิตขึ้นที่โรงงานในเทเนสซี่ เช่นเดียวกันกับในโซนยุโรป โดยที่ยางรถยนต์สุดยอดสมรรถนะขั้นสูงสุดแห่งปี Nokian รุ่น...