Nissan Note 2022

“Nissan Note 2022” รีวิวรถรุ่นใหม่ ล่าสุด ปี 2022

รถยนต์รุ่นใหม่อย่าง Nissan Note 2022 เป็นรถยนต์ Ecocar Face 1 คือกินน้ำมันไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อลิตร ถ้าขับอย่างต่อเนื่อง 80 – 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเปลืองน้ำมันประมาณ 18 กิโลเมตรต่อลิตร ถ้ารถติดอย่างในกรุงเทพ...