GLC Class

GLC Class ใน SUV รุ่นยนตรกรรมสุดหรูจากตลาดรถยนต์ “Mercedes-Benz”

หากจะพูดถึง  Mercedes-Benz  นั้น  ใครๆ ก็ต้องนึกถึงความแพง  ทั้งการออกแบบ  อะไหล่  สมรรถนะดีสมราคาแบรนด์เก่าแก่ชื่อดังจากเยอรมนี  ความหรูหราอันดับแรกเสมอ  ถ้านึกถึงยี่ห้อรถยนต์นี้  ส่วนถ้าเป็นเรื่องรถยนต์ในรุ่น  SUV  จะถูกจัดอยู่ในหมวด  GLC  Class  ซึ่งเริ่มผลิตเมื่อปี 2015  และเริ่มขายเมื่อปี 2016  แล้วได้ขยายการกระจายทางการตลาดไปในหลายๆ...