Gladiator Sport

“รถออฟโรด” ที่น่าใช้ ประจำปี 2022 ยี่ห้อไหนดี

   รถออฟโรด จะเป็นรถที่มีความพิเศษ รูปลักษณ์ต่าง ๆ จะแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปอย่างมาก จุดเด่นของรถยนต์ชนิดนี้ จะอยู่ตรงที่ช่วงล่างที่จะมีความสูงมากกว่ารถยนต์ทั่วไป รถออฟโรลบางคนอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รถโฟร์วีล  กลุ่มคนที่ชื่นชอบการขับรถออฟโรด ส่วนใหญ่แล้วจะชื่นชอบการท่องเที่ยวผจญภัยแบบลุยป่า ฝ่าดง ลำธารในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ เส้นทางพวกนี้ ไม่สามารถที่จะใช้รถยนต์ทั่วไปขับเคลื่อนไปได้เลย ในปี 2022 นี้...