Ford Mustang

Chevrolet รถยนต์แห่งยุคปี ค.ศ.1988 สุดโด่งดังรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

สุดยอดรถยนต์แห่งยุคสมัย Chevrolet Corvette ที่ได้รับการพัฒนาวิจัยและ ได้รับการผลิตขึ้นจากทางบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกาChevrolet ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาติดอยู่ในอันดับของรถยนต์แห่งยุคปี ค.ศ.1988 สุดโด่งดังรู้จักกันอย่างกว้างขวาง จากการทำงานของเว็ปไซต์ชื่อดังที่ทำงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหลายจากแวดวงวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ของทางประเทศสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานหลายปีแล้วด้วยกัน รถยนต์แห่งยุคปี ค.ศ.1988 สุดโด่งดังรู้จักกันอย่างกว้างขวาง Chevrolet Corvette นั้นได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตัวรถยนต์เพิ่มเติม ด้วยการได้รับการติดตั้งชุดเครื่องยนต์ในระบบของเครื่องยนต์ V-8 5.7 ลิตร พร้อมกันกับระบบ...