Escape

Ford Escape PHEV ชะลอการจำหน่าย ไปเป็นปี 2021 มีการเรียกคืนทั้งหมด

Ford Escape PHEV บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ชะลอการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Ford Escape PHEVไปเป็นปี 2021 ภายหลังจากที่มีรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดบางรุ่นบางยี่ห้อถูกเรียกคืนในหลายๆ ประเทศของสหภาพยุโรป เนื่องจากมีความกังวลลในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า Ford Escape PHEV สาเหตุหลักที่ทำให้หลายประเทศในสหภาพ เรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้าและห้ามวิ่งบนท้องถนน เนื่องจากมีการใช้ชิ้นบางตัวที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกคืนนั้นกับรถยนต์ไฟฟ้า Ford Escape...