Boston Dynamics

“Hyundai” เตรียมซื้อหุ้น Boston Dynamics บริษัทผลิตหุ่นยนต์

Hyundai บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ กำลังเข้าซื้อหุ้น Boston Dynamics บริษัทผลิตหุ่นยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการซื้อหุ้นจากธนาคาร Softbank ด้วยมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.3 แสนล้านบาท ทั้งนี้ "Hyundai" ได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมานี้ว่าการเข้าซื้อ Boston...