BMW i3 Urbansuite

“BMW i3 Urbansuite” สุดยอดของรถยนต์ในอนาคต การขับขี่แบบไร้คนขับ

สุดยอดของรถยนต์ในอนาคต BMW i3 Urbansuite เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทำให้การขับขี่แบบไร้คนขับเกิดขึ้นจริง สำหรับรถยนต์ในอนาคต คงจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบางคน ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้า แต่เหนือขึ้นไปอีกกว่านั้น แนวคิดหลายๆอย่างที่นักวิศวกรรมรถยนต์ ได้ออกแบบมาเพื่อให้เราใช้โดยสารในอนาคต หรือที่เรียกว่า Future of mobility สุดยอดของการออกแบบรถยนต์ ที่พวกเรารู้จักในค่ายนี้กันดี นั่นคือBMW i3 Urbansuiteออกแบบมาเหมือนกับ...