BMW E60 M5

BMW ที่หนึ่งบนท้องถนนสุดยอดรถยนต์ความเร็ว

ทุกวันนี้ รถยนต์ส่วนใหญ่ของทางบริษัทที่หนึ่งบนท้องถนนสุดยอดรถยนต์ความเร็ว BMW นั้น จะถูกวิจัยพัฒนาและสร้างขึ้นด้วยเครื่องยนต์ V-8 แต่รถยนต์ของทางบริษัทที่หนึ่งบนท้องถนนสุดยอดรถยนต์ความเร็วBMW ที่ถูกประกอบขึ้นด้วยเครื่องยนต์ 8 กระบอกสูบนั้นออกมาแค่ในช่วงปี ค.ศ.1998 เพียงเท่านั้น (ในช่วงที่ที่หนึ่งบนท้องถนนสุดยอดรถยนต์ความเร็วBMW ในรุ่น E39 M5 ถูกจัดแสดง) รถยนต์รุ่นถัดต่อมาของทางบริษัทที่หนึ่งบนท้องถนนสุดยอดรถยนต์ความเร็วBMW นั้นก็คือ ที่หนึ่งบนท้องถนนสุดยอดรถยนต์ความเร็วBMW...