Acura

“รถยนต์ยุโรปยุค 90” อันเลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.1990

ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีประชากรที่ขับขี่รถยนต์อาศัยอยู่กันอย่างมากมาย ได้มีเว็ปไซต์ชื่อดังของทางประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับแวดวงวงการอุตสาหกรรมเอาไว้อย่างมากมาย และได้ทำการนำเสนอข้อมูล ด้วยการดำเนินการทำการจัดอันดับสุดยอด รถยนต์ยุโรปยุค 90 ขึ้น โดยรถยนต์ Acura legend Coupe ได้เป็นหนึ่งในรถยนต์คุณภาพดีที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในหนึ่งของสุดยอดรถยนต์อันเลื่องชื่อโด่งดังแห่งยุคปี ค.ศ.1990 ดังกล่าว รถยนต์ Acura Legend Coupe...