4 wild drive

“รถ 4WD” การขับเคลื่อน 4 ล้อใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ผู้หญิงก็ขับได้

                ยานพาหนะที่มีในปัจจุบันนั้น มีหลากหลายประเภทให้กับผู้ใช้งานเลือกขับขี่ได้ตามความชื่นชอบและความต้องการ หนึ่งในประเภทรถที่มีผู้คนนิยมใช้งานกันค่อนข้างมาก อย่าง รถ 4WD ที่สามารถใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิวเส้นทาง แต่ถ้าหากเป็นสภาพพื้นผิวถนนขรุขระต้องขึ้นทางชันอย่างเช่น เส้นทางตามชนบท ขึ้นเขาลงห้วยทางลูกรัง เน้นผจญภัยสายลุย สามารถไปได้อย่างไม่ต้องกังวลเพราะรถ 4WD เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อกับการใช้งานที่สมบุกสมบันโดยเฉพาะอยู่แล้ว โดยรถ 4WD ส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะตอนเดียวหรือสองตอนก็ได้ แม้ว่าในปัจจุบันจะค่อนข้างมีรถ 4WD...