เบาะรถยนต์

“เบาะรถยนต์” แบบหนังและแบบผ้า ข้อดี – ข้อเสีย ของการติดตั้ง

   รถยนต์ถือได้ว่า เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่ง ที่ช่วยในการเดินทาง แต่การจะซื้อรถยนต์สีกหนึ่งคัน ผู้ซื้อแต่ละคนก็มีหลากเหตุผล บางคนก็ดูที่ยี่ห้อของรถ บางคนดูที่รูปทรง หรือราคา แต่ก็ยังมีอีกคนบางกลุ่ม ที่จะซื้อรถด้วยการดูความหรูหราของห้องโดยสาร โดยเฉพาะเบาะที่นั่ง ว่าเป็นเบาะที่ทำจากวัสดุประเภทใด เพราะรถยนต์ในปัจจุบันนี้ การติดตั้ง เบาะรถยนต์ วัสดุส่วนใหญ่จะมี 2 ชนิด ทำมาจากผ้า...