เคล็ดลับ

เคล็ดลับที่ไม่ลับ ดับกลิ่นเหม็น อับในรถยนต์

การ ดับกลิ่นเหม็น อับในรถยนต์นั้น จะช่วยลดความรําคาญใจให้กับผู้ขับรถยนต์ และผู้ร่วมเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นอับที่มาจากกลิ่นของสิ่งต่าง ๆที่ตกค้างอยู่บนรถ กลิ่นเหม็นอับจากความสกปรกหรือแม้กระทั่งกลิ่นเหม็นอับที่เกิดจากอาหารที่นํามารับประทานภายในรถยนต์ กลิ่นเหม็นอับที่เกิดขึ้นภายในรถยนต์นั้นทําให้อากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์นั้นหายไป บทความนี้จึงจะแนะนําเคล็ดลับ ดับกลิ่นเหม็น อับในรถยนต์ให้หมดไปด้วยวิธีการง่าย ๆ             เคล็ดลับดับกลิ่นเหม็นอับในรถยนต์ที่ง่ายที่สุดก็คือ การนำรถยนต์ไปจอดไว้ในที่ ๆมีแสงแดดส่องถึงแล้วเปิดประตูรถยนต์ออกทุกบานเพื่อเป็นการระบายกลิ่นต่าง ๆภายในรถยนต์ วิธีการนี้จะสามารถช่วยดับกลิ่นเหม็นอับในรถยนต์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว เพราะความร้อนจากแสงแดดนั้นสามารถช่วยลดกลิ่นเหม็นอับให้ลดลงได้...