เครื่องรถยนต์เกิดอาการกระตุก

เครื่องรถยนต์เกิดอาการกระตุก สาเหตุของปัญหา ที่ทำให้เกิด

   เครื่องยนต์ถือเป็นชิ้นส่วนอย่างหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างมากในรถยนต์ และมันก็มีอายุเสื่อมถอยไปตามสภาพ สำหรับรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้วมากกว่า 6 ปี ขึ้นไป อาการที่ผู้ขับขี่จะต้องพบเจออย่างแน่นอน นั้นก็คือ ตัวเครื่องของรถยนต์เกิดการกระตุก ขับ ๆ ดับ หรือไม่ก็เกิดการกระชากอย่างแรง สำหรับสาเหตุ ของปัญหาที่ทำให้ เครื่องรถยนต์เกิดอาการกระตุก มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย ว่าแต่จะมีสาเหตุอะไรบ้าง...