เครื่องยนต์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ รถยนต์ ที่เหล่าบรรดาคนรัก ไม่ควรพลาด!!

รถยนต์ ถือเป็นปัจจัยที่ 5 ในปัจจุบัน มีความสำคัญขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล ซึ่งใช้งานทั้งส่วนตัว และธุรกิจ ดังนั้นรถยนต์จึงเป็นเครื่องใช้ที่ทุกคนต้องทำความรูจัก ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการดังนี้ 5 ข้อเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ รถยนต์ 1. ความหมายของรถยนต์ รถยนต์หมายถึง พาหนะทางบกมีการขับเคลื่อนด้วยเพลาลงสู่ล้อด้วยพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อการใช้งานขนส่งสินค้า  สิ่งของ...

อาการหม้อน้ำแห้ง ปัญหาที่แก้ได้ไม่ยากและอาจไม่ต้องเสียเงินเข้าอู่

อาการหม้อน้ำแห้ง เราจะไม่ค่อยได้เห็นกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ เท่าไร ไม่ใช่ว่าไม่มีเลย แต่เนื่องจากระบบเครื่องยนต์ การปกป้องตัวเครื่อง และระบบความปลอดภัยต่างๆ ทำให้ผู้ที่ใช้รถรู้ตัวล่วงหน้าเสมอ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่ใส่ใจตรวจสภาพรถทุกครั้งก่อนใช้งานก็ตาม แต่ทันทีที่สตาร์ทเครื่อง ระบบก็จะแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟเกี่ยวกับจุดที่มีปัญหา และเมื่อเป็นแบบนี้ มีหรือที่คนขับจะละเลย แล้วก็ใช้งานรถไปเช่นเคยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น                 แต่อย่างไรก็ตาม มันก็มีความเสี่ยงที่ปัญหาหม้อน้ำแห้งจะเกิดขึ้นได้เหมือนกัน ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ฝาปิดหม้อน้ำเสื่อมสภาพจึงทำให้ปิดได้ไม่สนิทเหมือนเดิม...