อาการหม้อน้ำแห้ง

อาการหม้อน้ำแห้ง ปัญหาที่แก้ได้ไม่ยากและอาจไม่ต้องเสียเงินเข้าอู่

อาการหม้อน้ำแห้ง เราจะไม่ค่อยได้เห็นกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ เท่าไร ไม่ใช่ว่าไม่มีเลย แต่เนื่องจากระบบเครื่องยนต์ การปกป้องตัวเครื่อง และระบบความปลอดภัยต่างๆ ทำให้ผู้ที่ใช้รถรู้ตัวล่วงหน้าเสมอ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่ใส่ใจตรวจสภาพรถทุกครั้งก่อนใช้งานก็ตาม แต่ทันทีที่สตาร์ทเครื่อง ระบบก็จะแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟเกี่ยวกับจุดที่มีปัญหา และเมื่อเป็นแบบนี้ มีหรือที่คนขับจะละเลย แล้วก็ใช้งานรถไปเช่นเคยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น                 แต่อย่างไรก็ตาม มันก็มีความเสี่ยงที่ปัญหาหม้อน้ำแห้งจะเกิดขึ้นได้เหมือนกัน ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ฝาปิดหม้อน้ำเสื่อมสภาพจึงทำให้ปิดได้ไม่สนิทเหมือนเดิม...