สิ่งของแขวนหน้ารถ

จัดอันดับ สิ่งของที่ผู้คนส่วนมาก “นิยมแขวนไว้หน้ารถยนต์”

            บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จะมาจัดอันดับสิ่งของที่ผู้คนส่วนมาก นิยมแขวนไว้หน้ารถยนต์ ไม่ว่าจะเพราะความนับถือบูชาหรือเพื่อความสวยงามต่าง ๆ จะมีอะไรบ้าง และแขวนไว้เพื่ออะไรตามบทความนี้ไปดูกันเลย 5 อันดับ สิ่งของที่ผู้คนส่วนมาก "นิยมแขวนไว้หน้ารถยนต์"             อันดับสิ่งของที่ผู้คนส่วนมากนิยมแขวนไว้หน้ารถยนต์อันดับแรกก็คือ “พวงมาลัย” ซึ่งตามความเชื่อของคนไทยนั้นเชื่อว่ารถยนต์ทุกคันจะมีแม่ย่านางประจำรถที่คอยปกป้องดูแลให้แคล้วคลาดจากการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆทางรถยนต์ ดังนั้นการนำพวงมาลัยมาแขวนไว้หน้ารถยนต์ก็เหมือนกับเป็นการบูชาแม่ยางนางประจำรถยนต์นั่นเอง ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผู้คนส่วนมากนั้นมักจะเชื่อกัน จึงทำให้ผู้คนส่วนมากนิยมแขวนพวงมาลัยไว้หน้ารถยนต์มากกว่าสิ่งของอื่น ๆ...