สตาร์ทรถดัง

“เสียงดังของรถยนต์” ที่เราใช้ มารู้ความหมาย ว่ากำลังมีปัญหาอะไร

   รถยนต์ยานพาหนะที่ช่วยให้เราเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก เมื่อใช้ไประยะเวลานาน ๆ ย่อมที่จะมีการเสื่อมสภาพ ปัญหาของรถยนต์ก็มีมากมาย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเสียงดังภายในรถ มักจะเกิดขึ้นในระหว่างการขับขี่ เสียงดังเหล่านี้เกิดขึ้นตามจุดต่าง ๆ ของตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นตอนติดเครื่องยนต์ เปิดไฟเลี้ยว หรือแม้แต่ตอนเบรก ก็เกิด เสียงดังของรถยนต์ ที่เราใช้ จนสร้างความรำคาญให้แก่...