วิธีการใช้ไฟฉุกเฉินรถยนต์

“ไฟฉุกเฉิน” รถยนต์การใช้มีข้อห้ามและข้อจำกัดอย่างไร

ในการใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่รถยนต์จำเป็นจะต้องศึกษาถึงกฎกติกามารยาท วินัยในการขับขี่รวมทั้งสิ่งต่างๆที่ผู้ร่วมถนนจำเป็นจะต้องรับรู้และใช้กติการ่วมกัน สัญญาณไฟจราจรเป็นสิ่งที่กำหนดเส้นทางการเดินรถโดยทั่วๆไป สัญญาณไฟรถก็เช่นเดียวกันก่อนคุณจะเลี้ยวรถก็ควรจะต้องเปิดไฟเลี้ยวในทิศทางที่ตั้งใจจะไป เพื่อไม่ให้คันหลังสับสนและคันที่ขับรถสวนมาพุ่งชนจนอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ การศึกษาในเรื่องของไฟสัญญาณที่อาจจะเป็นข้อถกเถียงในบางกรณีอย่างเช่น ไฟฉุกเฉิน หรือไฟผ่าหมากที่หลายๆคนยังใช้ผิดประเภทผิดวิธี ที่ควรจะต้องศึกษาให้มีแนวทางเดียวกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ "ไฟฉุกเฉิน" รถยนต์ใช้ให้ถูกวิธีลดอุบัติเหตุ                 คงมีใครบางคนเคยพบเห็นรถบางคันที่เปิด ไฟฉุกเฉิน หรือไฟผ่าหมากผิดช่วงเวลาหรือผิดวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการที่คุณอยู่ที่สี่แยกไม่มีสัญญาณไฟจราจรการดูแลรถ และมีความต้องการที่จะขับรถตรงไปข้างหน้า หลายคนเปิดไฟผ่าหมากเพื่อแสดงเจตจำนงว่าตนเองต้องการเดินรถทางตรง แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งนั้นอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ไม่คาดคิด...