ท่อไอเสีย

“ท่อไอเสีย” ควันดำเกินไป!! อันตรายแค่ไหนกับรถ และผู้ขับ

                รถหนึ่งคันนั้น จำเป็นต้องประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นกับตัวรถเพื่อให้กลไกการทำงานสอดคล้องไปด้วยกัน และเกิดความปลอดภัยในการขับขี่จากเครื่องยนต์ให้ได้มากที่สุด หนึ่งในส่วนประกอบของรถที่หลายคนมักจะละเลยมองข้ามไปอย่าง ท่อไอเสีย โดยท่อไอเสียนั้นมีตำแหน่งอยู่ด้านหลังของรถติดกับช่วงล่าง ซึ่งมีหน้าที่การทำงานหลักอย่างเป็นทางเดินเพื่อระบายไอเสียที่เกิดจากการทำงานของรถ กรองมลพิษที่เป็นอันตรายต่ออากาศและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้ระดับหนึ่ง ลดเสียงที่เกิดจากการระเบิดการทำงานของเครื่องยนต์ ซึ่งสิ่งที่ออกมาจากท่อไอเสียคือ ควันดำที่เรามักจะเห็นกันโดยทั่วไป แต่จะทราบได้อย่างไรว่า ควันดำแบบไหนที่ออกมาจากท่อไอเสีย จะเป็นอันตรายกับรถหรือเกิดปัญหาภายในเครื่องยนต์ โดยให้สังเกตง่ายๆ ดังนี้ 3...