ต้องห้าม

3 สิ่งต้องห้ามเมื่อ ล้างรถยนต์ ด้วยตัวเอง เพื่อรถยนต์ของเราจะสะอาดและมีคุณภาพภายนอกที่ดี

ล้างรถยนต์ ว่าด้วยเรื่องของรถยนต์การทำเรามั่นล้างรถยนต์ของเราอยู่เป็นประจำก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เพื่อน ๆ หลายคนทำกับ ซึ่งแน่นอนว่าการล้างรถยนต์ให้รถยนต์เราดูสะอาดและไม่เสื่อมประสิทธิภาพภายนอก เราก็ควรที่จะมีสิ่งที่ควรทำและห้ามทำ วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 สิ่งต้องห้ามเมื่อล้างรถยนต์ด้วยตัวเอง เพื่อรถยนต์ของเราจะสะอาดและมีคุณภาพภายนอกที่ดี 3 สิ่งต้องห้ามเมื่อ ล้างรถยนต์ ด้วยตัวเอง สิ่งต้องห้ามเมื่อล้างรถยนต์ด้วยตนเอง สิ่งแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ ล้างรถยนต์ทั้งคันโดยไม่ใช้ฟองน้ำ เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างแรง ไม่ว่าเราจะล้างในส่วนของน้ำเปล่าก่อน...