ต้นกำเนิดของรถยนต์

ต้นกำเนิดของรถยนต์ รู้แล้วจะทึ่งกับที่มา ก่อนจะเป็นรถยนต์ในปัจจุบัน

ต้นกำเนิดของรถยนต์ รถยนต์ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาจากรถม้าในอดีต โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานด้านการขนส่งเป็นหลัก ทั้งการขนส่งสินค้า และผู้โดยสารจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง การใช้รถเทียมม้าหรือรถม้ามีความสำคัญมากขึ้นเมื่อมีผู้นิยมสูงขึ้นทั้งการขนส่งสินค้า และการโดยสาร เป็นเวลามากกว่า 200 ปีที่มนุษย์เราต้องใช้รถม้าในภารกิจนี้ ต้นกำเนิดของรถยนต์ ก่อนจะเป็นรถยนต์ในปัจจุบัน ต่อมาในปี ค.ศ. 1678 มีนักประดิษฐ์ ชาวดัตช์ชื่อนาย คริสเตียน ฮอยเกนส์ ได้คิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสันดาปขึ้นมาทำให้นำไปเป็นต้นแบบของเครื่องยนต์...