ค่าเสื่อมราคา

รถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model 3 จะทำให้แนวโน้มค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ไฟฟ้าลดลงอย่างรวดเร็ว

รถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉลี่ยแล้วรถยนต์นั่ง 4 ประตูที่ซื้อใหม่จะมีค่าเสื่อมราคาประมาณ 39 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสามปีแรก รถบรรทุกจะมีค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ 34 เปอร์เซ็นต์ แต่รถยนต์ไฟฟ้าจะมีค่าเสื่อมราคาที่สูงมากถึง 52 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นประเมินจากมูลค่าของรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่า ทั้งนี้สำหรับผู้ที่จะตัดสินใจซื้อรถคันใหม่นั้นจะต้องมีเรื่องค่าเสื่อมราคาของรถยนต์เข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินว่ารถยนต์คันใหม่ที่จะซื้อนั้นจะมีมูลค่าเท่าใดในอนาคต ซึ่งปัจจุบันพบว่าตลาดรถยนต์มือสองในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้ากำลังประสบปัญหาว่ามีค่าเสื่อมราคาที่สูงมาก อย่าง Nissan Leaf EVs...