การใช้น้ำมันเครื่อง

“น้ำมันเครื่อง” เรื่องที่ผู้ใช้ รถยนต์ ทุกคนจำเป็นต้องรู้ 

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์หรือ น้ำมันเครื่อง เป็นของเหลวที่สำคัญต่อการทำงานของระบบกลไกเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างปกติ มีประสิทธิภาพทำให้รถยนต์ มีอาการเร่งที่ตอบสนองการทำงานของผู้ขับขี่ได้ดี ไม่กินน้ำมันเพิ่มขึ้น ไม่เกิดเสียงดัง น้ำมันเครื่องคือปัจจัยหลัก ที่ขาดไม่ได้สำหรับเครื่องยนต์ของคุณ ถ้าเปรียบเทียบน้ำมันเครื่องกับร่างกายของคนเราก็เปรียบเหมือนกับน้ำและเลือดในร่างกาย ถ้าหากร่างกายของเราขาดน้ำและเลือดก็คงจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เครื่องยนต์ก็เช่นกันถ้าขาดน้ำมันเครื่องไป ก็ทำให้เครื่องยนต์และเสียหายอย่างหนัก ทำให้คุณมีค่าใช้จ่ายก้อนโตเกิดขึ้นในทันที เพราะฉะนั้นทุกคนจึงจำเป็นจะต้องตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำและตรวจสอบให้อยู่ในระดับเสมอระดับน้ำมันเครื่องต่ำลงกว่าปกติแสดงว่าเครื่องยนต์ของคุณอาจจะมีปัญหา จึงต้องรีบเข้าไปตรวจเช็คและแก้ไขโดยทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ในรถยนต์ของคุณได้ 5 ประโยชน์ของ "น้ำมันเครื่อง"...