กระจกรถยนต์ไฟฟ้า

“กระจกรถยนต์ไฟฟ้า” เมื่อมันไม่ทำงาน ต้องแก้ไขอย่างไร ?

    เมื่อเราซื้อรถยนต์มา 1 คัน เราจะต้องเตรียมใจไว้เลย ว่าจะต้องเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นกับรถยนต์ของเราอย่างแน่นอน เพราะรถยนต์ถือเป็นสิ่งของ ที่ต้องมีวันเสื่อมสภาพการใช้งาน ไปตามกาลเวลา ปัญหาอย่างหนึ่งเลย ที่จะต้องเจอกับรถยนต์รถรุ่นใหม่ นั้นก็คือ ปัญหาของ กระจกรถยนต์ไฟฟ้า ที่ไม่ยอมทำงาน ไม่สามารถสั่งให้กระจกเลื่อนลง หรือเลื่อนขึ้นได้ แต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป วันนี้...