สิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดเมื่อ ขับรถตอนฝนตก

ขับรถตอนฝนตก p3

ขับรถตอนฝนตก นั้นเพิ่มอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยทัศนวิสัยในการมองเห็นถนนหนทางที่น้อยลง และพื้นถนนที่ลื่นจากน้ำฝนทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกถึงสิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดเมื่อขับรถยนต์ตอนฝนตก เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานรถยนต์นั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อขับรถยนต์ตอนฝนตก

ไม่ควรทำเด็ดขาดขนาด ขับรถตอนฝนตก

ขับรถตอนฝนตก p1

            สิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดเมื่อขับรถยนต์ตอนฝนตกก็คือ ห้ามขับรถยนต์ด้วยความเร็ว เพราะพื้นถนนที่ลื่นจากน้ำฝนจะทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมรถยนต์ได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นหากคุณขับรถยนต์ด้วยความเร็วในตอนฝนตกจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่สูงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ขับรถตอนฝนตก p2

            การเปิดไฟฉุกเฉินรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดในตอนที่ฝนตก เพราะการเปิดไฟฉุกเฉินรถยนต์นั้นจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่ารถยนต์ของคุณกำลังมีปัญหา ซึ่งนั่นจะพาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นห้ามเปิดไฟฉุกเฉินรถยนต์อย่างเด็ดขาดในตอนที่ฝนตก เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง และเพื่อนร่วมทาง

ขับรถตอนฝนตก p3

            การใช้งานโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารต่าง ๆในระหว่างการขับรถยนต์เป็นสิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนฝนตก เพราะโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารต่าง ๆจะทำให้คุณมีความสนใจในการขับรถยนต์น้อยลง ซึ่งหากคุณละสายตาไปเพียงนิดเดียวจากท้องถนนก็สามารถที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นในตอนฝนตกคุณจึงควรที่จะมีสติในการขับรถยนต์มากเป็นพิเศษ

            เมื่อฝนตกคุณห้ามเบรกรถยนต์อย่างกะทันหันเด็ดขาด เพราะพื้นถนนที่มีความลื่นจากน้ำฝน นอกจากจะทำให้รถยนต์ของคุณนั้นเบรกไม่อยู่แล้วยังอาจทำให้รถยนต์เกิดการหมุน และทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นการขับรถยนต์ช้า ๆ และค่อย ๆเบรกจะมีความปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์ตอนฝนตกมากกว่า

            การเปิดไฟสูงของรถยนต์ก็เป็นสิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดในตอนฝนตก เพราะจะทำให้รถคันอื่นเกิดอาการตาพร่ามัวจากไฟสูงของรถยนต์ของคุณได้ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในตอนฝนตก ขับรถยนต์ด้วยไฟหน้ารถยนต์แบบธรรมดาจะดีที่สุด

สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ รู้เรื่องรถ ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารเพิ่มเติม 5 สิ่งสำคัญ ที่ควรตรวจเช็ค การใช้รถในหน้าฝน