ต้นกำเนิดของรถยนต์ รู้แล้วจะทึ่งกับที่มา ก่อนจะเป็นรถยนต์ในปัจจุบัน

ต้นกำเนิดของรถยนต์

ต้นกำเนิดของรถยนต์ รถยนต์ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาจากรถม้าในอดีต โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานด้านการขนส่งเป็นหลัก ทั้งการขนส่งสินค้า และผู้โดยสารจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง การใช้รถเทียมม้าหรือรถม้ามีความสำคัญมากขึ้นเมื่อมีผู้นิยมสูงขึ้นทั้งการขนส่งสินค้า และการโดยสาร เป็นเวลามากกว่า 200 ปีที่มนุษย์เราต้องใช้รถม้าในภารกิจนี้

ต้นกำเนิดของรถยนต์ ก่อนจะเป็นรถยนต์ในปัจจุบัน

ต้นกำเนิดของรถยนต์

ต่อมาในปี ค.ศ. 1678 มีนักประดิษฐ์ ชาวดัตช์ชื่อนาย คริสเตียน ฮอยเกนส์ ได้คิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสันดาปขึ้นมาทำให้นำไปเป็นต้นแบบของเครื่องยนต์ ที่ทำงานด้วยการจุดระเบิดในกระบอกสูบเพื่อทำให้เกิดพลังงาน ต่อมาในปี ค.ศ. 1680 ชราวดัตช์ผู้นี้ได้นำทฤษฎีของเอามาผลิตเป็นเครื่องยนต์ได้สำเร็จเป็นรายแรกของโลก แต่เป็นเครื่องยนต์ที่มีน้ำหนักมากและมีขนาดที่ใหญ่โตเกินกว่าจะนำมาใช้ในการพาณิชย์ได้ และมีปัญหาในการใช้งานอีกหลายอย่างอันเนื่องมาจากากรเผาไหม้ ที่ไม่สามารถทำได้อย่างราบรื่น

ต้นกำเนิดของรถยนต์

ต่อมา มีผู้ค้นคิดเรื่องเครื่องยนต์กลไกรขึ้นมาอีกหลายอย่าง แต่ก็เริ่มจากต้นแบบของนายคริสเตียน ฮอยเกนส์ทั้งสิ้นจึงยังไม่มีการก้าวหน้าเท่าที่ควร ต่มมาในปี ค.ศ. 1859 นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสได้คิดประดิษฐ์เครื่องยนต์ลูกสูบเดี่ยวได้เป็นรายแรก ในปี ค.ศ. 1863 เขาได้นำไปติดตั้งกับรถยนต์ขนาดเล็ก ปรากฏว่าใช้งานได้ดีเกินคาด แต่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงอยู่สักหน่อยและมีเสียงดังที่อันเป็นการรบกวนชาวบ้าน เครืองยนต์ดังกล่าวยังมีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนที่มีมากเกินไปอีกด้วย จึงยังไม่นับว่าประสบความสำเร็จมากนัก เขาไม่ละความพยายามได้ปรับเปลี่ยนยเครื่องยนต์ของเขาไปใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่น เช่น เครื่องปั้มน้ำ และเครื่องพิมพ์ซึ่งใช้งานได้ดีกว่า จึงได้สร้างขึ้นเป็นการพาณิชย์ใช้งานต่อมามากว่า 500 เครื่อง และได้เลิกกิจการไปเนื่องจากมีนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่สามารถผลิตเครื่องยนต์ประเภทเดียวกันแต่ใช้งานได้ดีกว่าขึ้นมาแทน

เครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ในการผลิตช่วงหลัง ๆ จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมากกว่าการจุดระเบิดด้วยดินดำ ทำให้ลดมลพิษลงได้ดีกว่าเครื่องยนต์สมัยเริ่มแรก ระบบที่นิยมกันในสมัยนั้นได้แก่การใช้ เซลล์เชื้อเพลิงซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีพลังงานเคมีเมื่อจุดระเบิดก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดความร้อนโดยไม่ต้องเผาไหม้ และมีพลังสามารถขับเคลื่อนวัตถุได้ ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีกว่า และเป็นต้นแบบของการผลิตเครื่องยนต์ในปัจจุบันนั้นเอง อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมลองเข้าไปที่ รู้เรื่องรถ หรือบทความเพิ่ม

ข่าวสารอื่นๆเช่น สมาคมรถโบราณฯ จัดนิทรรศการรถคลาสสิก “REMEMBER ME” ถึง 6 ก.ค.นี้