เมื่อไหร่ควร เปลี่ยนยางรถยนต์

เปลี่ยนยางรถยนต์

เปลี่ยนยางรถยนต์ เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยอย่างเด็ดขาด หากรถยนต์ของคุณมีอาการตามที่บทความนี้ได้กล่าวมาก็ควรที่จะทำการเปลี่ยนยางรถยนต์ทันที เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์ของคุณ เพราะยางรถยนต์นั้นเป็นส่วนประกอบหลักของรถยนต์ที่ส่งผลต่อการใช้งานรถยนต์ของคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียว บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกว่าเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนอย่างรถยนต์

ควร เปลี่ยนยางรถยนต์ เมื่อไหร่

เปลี่ยนยางรถยนต์

            ในขณะที่ขับรถยนต์หากคุณเลี้ยวรถยนต์แล้วรู้สึกว่าการเลี้ยวของคุณนั้นเป็นไปได้ยากขึ้น รู้สึกหนืดในขณะที่เลี้ยวรถยนต์ นั่นเป็นสัญญาณว่าคุณควรที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ได้แล้ว เพราะอาการดังกล่าวนี้เกิดจากยางรถยนต์เริ่มเสื่อมประสิทธิภาพในการใช้งาน ทำให้ลมยางรถยนต์แต่ละข้างนั้นไม่เท่ากัน จึงเกิดปัญหาในขณะที่เลี้ยวรถยนต์ขึ้น

เปลี่ยนยางรถยนต์

            เมื่อไหร่ควรเปลี่ยนยางรถยนต์ดูได้จากการเลี้ยวรถยนต์ในช่วงที่มีฝนตก คุณจะรู้สึกได้มากกว่าปกติว่าในขณะที่กำลังเลี้ยวรถยนต์นั้นรถยนต์มีอาการไถล รู้สึกได้ว่ายางรถยนต์ไม่เกาะถนนเท่าที่ควร หากมีอาการดังกล่าวคุณก็ควรที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ทันที เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ยิ่งในช่วงหน้าฝนจะเป็นอันตรายเป็นอย่างมาก

เปลี่ยนยางรถยนต์

            ในขณะที่ขับรถยนต์เข้าที่จอดรถยนต์ จะเห็นได้ชัดเจนกับที่จอดรถยนต์ภายในห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นมัน และเรียบ คุณจะได้ยินเสียงเอี๊ยดในขณะที่ขับรถยนต์เข้าที่จอดรถยนต์ นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ายางรถยนต์ของคุณมีเนื้อยางที่เริ่มแข็งมากขึ้น เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน คุณจึงควรที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ เพื่อให้การใช้งานรถยนต์ของคุณนั้นมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

            คุณจะรู้สึกว่าในขณะที่ขับรถยนต์พวงมาลัยรถยนต์หนักมากขึ้นกว่าปกติ นั่นอาจเกิดปัญหาขึ้นที่ยางรถยนต์ของคุณ และจะยิ่งเห็นได้ชัดเจนในขณะที่เลี้ยวรถยนต์ รถยนต์ของคุณจะเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่ง สาเหตุดังกล่าวนี้อาจเกิดจากมีสิ่งแปลกปลอมฝังเข้าไปในยางรถยนต์ของคุณ โดยอาจเป็นของมีคมที่ส่งผลทำให้ยางรถยนต์ของคุณนั้นเกิดความเสียหาย คุณจึงควรที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ทันทีหากสังเกตว่ามีสิ่งแปลกปลอมฝังเข้าไปในยางรถยนต์ของคุณ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ลมยางรถยนต์ค่อย ๆรั่วออก หรืออาจเกิดยางระเบิดขึ้นได้ ซึ่งมีความอันตรายเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

เปลี่ยนขนาดยางรถยนต์ มีผลดี-ผลเสียหรือไม่

<<<<รู้เรื่องรถยนต์ <<<<เคล็ดลับ การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง