“ไฟฉุกเฉิน” รถยนต์การใช้มีข้อห้ามและข้อจำกัดอย่างไร

ไฟฉุกเฉิน รถยนต์

ในการใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่รถยนต์จำเป็นจะต้องศึกษาถึงกฎกติกามารยาท วินัยในการขับขี่รวมทั้งสิ่งต่างๆที่ผู้ร่วมถนนจำเป็นจะต้องรับรู้และใช้กติการ่วมกัน สัญญาณไฟจราจรเป็นสิ่งที่กำหนดเส้นทางการเดินรถโดยทั่วๆไป สัญญาณไฟรถก็เช่นเดียวกันก่อนคุณจะเลี้ยวรถก็ควรจะต้องเปิดไฟเลี้ยวในทิศทางที่ตั้งใจจะไป เพื่อไม่ให้คันหลังสับสนและคันที่ขับรถสวนมาพุ่งชนจนอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ การศึกษาในเรื่องของไฟสัญญาณที่อาจจะเป็นข้อถกเถียงในบางกรณีอย่างเช่น ไฟฉุกเฉิน หรือไฟผ่าหมากที่หลายๆคนยังใช้ผิดประเภทผิดวิธี ที่ควรจะต้องศึกษาให้มีแนวทางเดียวกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

ไฟฉุกเฉิน

“ไฟฉุกเฉิน” รถยนต์ใช้ให้ถูกวิธีลดอุบัติเหตุ

                คงมีใครบางคนเคยพบเห็นรถบางคันที่เปิด ไฟฉุกเฉิน หรือไฟผ่าหมากผิดช่วงเวลาหรือผิดวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการที่คุณอยู่ที่สี่แยกไม่มีสัญญาณไฟจราจรการดูแลรถ และมีความต้องการที่จะขับรถตรงไปข้างหน้า หลายคนเปิดไฟผ่าหมากเพื่อแสดงเจตจำนงว่าตนเองต้องการเดินรถทางตรง แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งนั้นอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ไม่คาดคิด เพราะหากมีรถที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ มีความต้องการจะเลี้ยวขวา ไฟผ่าหมากที่เปิดขึ้น จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าคุณกำลังจะเลี้ยวไปในด้านซ้ายของตนเอง รวมทั้งรถทางด้านขวาที่มองเห็นไฟเฉพาะด้านที่เปิด สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมาหลายครั้ง และความจำเป็นของไฟชนิดนี้ก็ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อใช้ในกรณีเหล่านี้แน่นอน

               จะสังเกตว่า ไฟฉุกเฉิน ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันบริเวณแถวๆพวงมาลัยรถ ที่ใช้ในการบอกทิศทางการเลี้ยวว่าจะเป็นซ้ายหรือขวา จะแยกออกมาโดยชัดเจน เพื่อให้เกิดการใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ตามพระราชบัญญัติจราจรมาตรา 9 และกฎหมายข้อ 11 บัญญัติไว้ว่าไฟฉุกเฉิน หรือไฟผ่าหมากนี้จะให้ใช้ได้ในกรณีที่รถอยู่กับที่ หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุจอดรถไว้ในที่มืด เพื่อส่องสว่างให้รถคันอื่น ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาใช้ความระมัดระวังเพียงเท่านั้น

วีธีใช้ไฟฉุกเฉิน

                ในปัจจุบันยังมีหลายคนใช้ ไฟฉุกเฉิน ผิดประเภทหรือผิดกรณีไปมากและอาจจะก่อให้เกิดอันตราย จึงไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินขณะรถวิ่งอยู่เพราะรถที่อยู่ข้างหน้า หรือที่ตามมาข้างหลังก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ นอกจากนั้นแล้วยังมีเหตุการณ์ที่หลายคนเปิดไฟฉุกเฉิน เมื่อขับรถอยู่ในสภาพอากาศที่บดบังทัศนวิสัย เพราะอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของรถที่ร่วมถามได้เหมือนกัน นอกจากนั้นแล้วการจอดรถซื้อของริมถนน โดยเปิดไฟฉุกเฉินไว้ ก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดกฎจราจรและเป็นการใช้สัญญาณไฟ ที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน