แนะนำเรื่องของ พ.ร.บ.รถยนต์ ที่ควรรู้

พ.ร.บ.

พ.ร.บ.รถยนต์ นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับผู้ที่ใช้งานรถยนต์เป็นอย่างมาก และตามกฎหมายก็มีข้อบังคับใช้ให้รถยนต์ทุกคันนั้นต้องมี พ.ร.บ. และทำการต่ออายุ พ.ร.บ ตลอดระยะเวลาในการใช้งาน นอกจากนี้ พ.ร.บ.รถยนต์ ยังครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการประกันอุบัติเหตุต่าง ๆอีกด้วย และมีเรื่องอื่น ๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ที่ผู้ใช้งานรถยนต์ควรที่จะรู้ไว้

พ.ร.บ.รถยนต์ ที่ควรรู้จะมีอะไรบ้างตามบทความนี้ไปดูกันเลย

พ.ร.บ.รถยนต์

            อันดับแรกมาทำความรู้จักกับ พ.ร.บ.รถยนต์กันก่อน พ.ร.บ. รถยนต์ ก็คือ ข้อบังคับใช้ที่กฎหมายกำหนดขึ้นให้รถยนต์ทุกคันต้องมี และ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็เป็นประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งที่คุ้มครองในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยจะให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ใช้งานรถยนต์เท่านั้น ไม่คุ้มครองค่าเสียหายต่าง ๆที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ หากผู้ใช้งานรถยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ พ.ร.บ. รถยนต์ก็จะทำการชดเชยค่ารักษาต่าง ๆให้ตามวงเงินที่ได้มีการกำหนดไว้ และหากผู้ใช้งานรถยนต์เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะต่าง ๆของร่างกายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ พ.ร.บ. รถยนต์ก็จะทำการชดเชยค่าเสียหายจำนวนหนึ่งให้ตามที่ได้กำหนดไว้เช่นกัน

พ.ร.บ.รถยนต์

            อีกหนึ่งเรื่องของพ.ร.บ. รถยนต์ที่ควรรู้ คือ จำนวนเงินที่พ.ร.บ. รถยนต์ จะทำการชดเชยให้หากผู้ใช้งานรถยนต์เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆทางรถยนต์โดยที่ไม่ตรวจสอบความผิดของผู้ใช้งานรถยนต์ นั่นหมายความว่า ไม่ว่าผู้ใช้งานรถยนต์จะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกในการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์พ.ร.บ. รถยนต์ ก็จะคุ้มครอง และชดเชยค่าเสียหายให้ โดยกำหนดวงเงินในการรักษาต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง จำนวน 30,000 บาท และหากเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จะได้รับเงินจำนวน 35,000 บาท ทั้งนี้เป็นเพียงแค่ค่าชดเชยเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานรถยนต์ยังสามารถที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากพ.ร.บ. รถยนต์ ได้อีกจำนวนหนึ่งตามที่ได้กำหนดไว้

            พ.ร.บ. รถยนต์นั้นให้ความคุ้มครองผู้ใช้งานรถยนต์ในระยะเวลา 1 ปีเท่านั้น โดยผู้ใช้งานรถยนต์จะต้องทำการต่ออายุพ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปี เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อใหhพ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองผู้ใช้งานรถยนต์ตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน โดยผู้ใช้งานรถยนต์นั้นสามารถที่จะต่ออายุพ.ร.บ. ล่วงหน้าได้ก่อนวันหมดอายุในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หรือหากพ.ร.บ. รถยนต์ หมดอายุแล้วก็มีเวลาในการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ได้อีก 90 วัน โดยที่ไม่เสียค่าปรับใด ๆ

แนะนำ 5 สถานที่ ต่อภาษีรถยนต์ โดยไม่ต้องไปขนส่งฯ

<<<รู้เรื่องรถ>>> <<<เกี่ยวกับรถ>>>