เคล็ดลับ การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง เลือกยังไงดีให้ได้รถมือสองที่คุ้มค่า

การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง

การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง รถยนต์มือสองนั้นเป็นรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ทั้งนี้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าผู้ที่ตัดสินใจขายรถยนต์นั้นมีสาเหตุอะไร ด้วยสาเหตุหลาย ๆสาเหตุซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะรถยนต์อาจจะมีสภาพการใช้งานที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้ว จึงทำการขายต่อเพื่อซื้อรถยนต์คันใหม่ ทั้งนี้ผู้ที่เลือกซื้อรถยนต์มือสองจึงควรที่จะมีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์อย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อเพื่อให้คุ้มค่า และสามารถที่จะนำรถยนต์มือสองนั้นมาใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาแนะนำเคล็ดลับก่อนการเลือกซื้อรถยนต์มือสองเพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ที่กำลังตัดสินใจจะเลือกซื้อรถยนต์มือสอง

เคล็ดลับ การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง ให้คุ้มค่า

การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง

            อันดับแรกของการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนั้น ผู้ซื้อควรที่จะตรวจเช็คเอกสารรถยนต์ว่ามีครบถ้วนหรือไม่ และมีการต่ออายุ พ.ร.บ. รถยนต์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเอกสารต่าง ๆ ของรถยนต์นั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งจึงไม่ควรที่จะลืมตรวจเช็คในเรื่องของเอกสารรถยนต์อย่างเด็ดขาด

การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง

            เมื่อทำการตรวจเช็คเอกสารของรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจเช็คบันทึกเลขของไมล์รถยนต์ว่าได้มีการใช้งานมาแล้วมากเท่าไหร่ ยิ่งมีเลขไมล์รถยนต์ที่มากเท่าไหร่นั่นก็เท่ากับว่ารถยนต์คันนี้ได้มีการใช้งานสะสมมามากเท่านั้น เลขไมล์รถยนต์จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บอกถึงสภาพการใช้งานของรถยนต์ได้เป็นอย่างดี

การเลือกซื้อรถยนต์มือสอง
Gives the car key to new owner

            หลังจากที่ทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงการตรวจสอบความชำรุดเสียหายของรถยนต์ ตรวจเช็คดูว่ามีส่วนไหนที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วบ้าง มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุที่จุดใดบ้าง โดยเฉพาะการตรวจเช็คระบบไฟต่าง ๆของรถยนต์ ผู้ซื้อควรที่จะตรวจเช็คว่าระบบไฟต่าง ๆของรถยนต์สามารถที่จะใช้งานได้ปกติหรือไม่ ด้วยจุดนี้ผู้ซื้อจะสามารถต่อราคากับผู้ขายได้ หากมีจุดใดจุดหนึ่งชำรุด ซึ่งเป็นเคล็ดลับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองที่ช่วยประหยัดได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

            การตรวจเช็คห้องเครื่องของรถยนต์ก็สำคัญ ผู้ที่เลือกซื้อรถยนต์มือสองจึงไม่ควรพลาดที่จะตรวจเช็คห้องเครื่องของรถยนต์ เพื่อทำการสำรวจว่ามีอะไหล่ใดถูกเปลี่ยนใหม่บ้าง และหากรถยนต์มือสองคันนั้น ๆเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะสามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อตรวจเช็คห้องเครื่องของรถยนต์     

และสุดท้ายหากคุณพอใจในด้านของข้อมูลต่าง ๆแล้วก็ควรที่จะทำการทดลองขับรถยนต์คันนั้นเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งาน เมื่อคุณได้ทดลองขับคุณอาจจะสามารถรู้ได้ว่ามีจุดใดของรถยนต์ที่เสื่อมประสิทธิภาพ

วิธีคำนวณค่างวด รถยนต์มือสองแบบง่ายสุดๆ

<<<รู้เรื่องรถ>>> <<<ข่าวรถ>>>