ทำความรู้จักกับ หลอดไฟหน้ารถยนต์

หลอดไฟหน้ารถยนต์

หลอดไฟหน้ารถยนต์ นั้นมีความจำเป็นอย่างมากในเวลากลางคืน เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ผู้ใช้งานรถยนต์นั้นสามารถที่จะมองเห็นพื้นถนน และทางข้างหน้าได้ชัดเจนมากขึ้น และยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆอีกมากมาย บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะพาไปทำความรู้จักกับหลอดไฟหน้ารถยนต์แต่ละประเภทว่ามีประเภทใดบ้าง เหมาะสมกับการใช้งานแบบใด

หลอดไฟหน้ารถยนต์ มีประเภทใดบ้าง ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

หลอดไฟหน้ารถยนต์

            Halogen Lamp หลอดไฟหน้ารถยนต์ที่มีผู้คนนิยมใช้งานมากที่สุด เพราะมีราคาที่ย่อมยา และยังสามารถที่จะหาอะไหล่ต่าง ๆเปลี่ยนได้ง่ายตามร้านทั่วไปหากเกิดการชำรุดเสียหาย Halogen Lamp นั้นเป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์ที่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนามากขึ้นจากที่แต่เดิมมีเพียงแต่แสงสีเหลืองนวลเท่านั้น แต่ในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาให้มีแสงสีขาวด้วยแล้ว แต่ทั้งนี้หลอดไฟที่ให้แสงสีเหลืองนวลนั้นจะสามารถใช้งานได้ดีมากกว่าหลอดไฟที่ให้แสงสีขาวในขณะที่ฝนตก

หลอดไฟหน้ารถยนต์

            Xenon Lamp เป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์ที่เคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงหนึ่ง เพราะเป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์ที่ให้ความสว่างเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้ด้วยแสงที่แรงเป็นอย่างมากของ Xenon Lamp ในประเทศไทยจึงได้มีกฎหมายห้ามใช้ Xenon Lamp กับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพราะจะทำให้ผู้ที่มองแสงที่สว่างมากจนเกินไปของ Xenon Lamp นั้นเกิดตาพร่ามัวไปชั่วขณะหนึ่ง และสามารถที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

หลอดไฟหน้ารถยนต์

            LED Lamp เป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์ที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์ที่มาแทนที่ความนิยมของ Xenon Lamp เลยก็ว่าได้ LED Lamp นั้นเป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์ที่ให้ความสว่างมากกว่า Halogen Lamp แต่มีความแรงของแสงที่กำลังพอเหมาะ ไม่แรงจนเกินไปเหมือนกับ Xenon Lamp นอกจากนี้ยังใช้พลังงานแบตเตอรี่ของรถยนต์น้อยอีกด้วย จึงเป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์ที่นอกจากจะให้ความสว่างที่เพียงพอแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย ทั้งยังสามารถที่จะนำมาดัดแปลงรูปร่างได้อย่างหลากหลายเพื่อความสวยงามของรถยนต์

            Laser Lamp เป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์ที่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในปัจจุบัน เพราะมีราคาที่ค่อนข้างสูง จึงมีแต่รถยนต์ราคาแพงบางรุ่นเท่านั้นที่จะมีหลอดไฟหน้ารถยนต์ประเภทนี้ติดมากับรถยนต์เลย

            จากบทความข้างต้นก็ได้ทำความรู้จักกับหลอดไฟหน้ารถยนต์มาพอสมควรแล้ว ทั้งนี้การเลือกใช้หลอดไฟหน้ารถยนต์นั้นขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ใช้งานรถยนต์ แต่ก็ไม่ควรที่จะลืมในเรื่องของกฎหมายที่ถูกต้องด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆที่จะเกิดขึ้น ไฟหน้ารถมีกี่แบบ?

<<<รู้เรื่องรถยนต์>>> <<<การดูแลรถยนต์>>>