“BMW Series 5” ทนถึกสุดยอดรถยนต์เร็วจัดสภาพเยี่ยมแห่งปี ค.ศ.1998

BMW Series 5

รถยนต์สุดเจ๋งคุณภาพเยี่ยมแห่งยุคสมัย รถยนต์ BMW Series 5 เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ถูกเลือกโหวตให้เข้ามาอยู่หนึ่งในอันดับของการจัดอันดับทนถึกสุดยอดรถยนต์เร็วจัดสภาพเยี่ยมแห่งปี ค.ศ.1998 ซึ่งการจัดอันดับทนถึกสุดยอดรถยนต์เร็วจัดสภาพเยี่ยมแห่งปี ค.ศ.1998 ในครั้งนี้นั้น ถูกจัดขึ้นจากทางเว็ปไซต์แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกามาอย่างเป็นเวลานานแล้ว

BMW Series 5

BMW Series 5 นั้นเป็นรถยนต์ประสิทธิภาพสูง

โดยเว็ปไซต์ดังกล่าวนั้นเป็นเว็ปไซต์ที่คอยสรรหารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์จากแวดวงวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งจากในประเทศและนอกประเทศในตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเหล่านั้นมาทำการจัดอันดับขึ้นและนำเสนอให้แก่ผู้คนที่ชอบรักและสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของรถยนต์จากทางประเทศสหรัฐอเมริกา ทนถึกสุดยอดรถยนต์เร็วจัดสภาพเยี่ยมแห่งปี ค.ศ.1998 BMWSeries5 นั้นเป็นรถยนต์ประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการพัฒนาวิจัย และได้รับการผลิตขึ้นจากทางบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ชั้นนำมากด้วยประสบการณ์ BMW ให้ออกมาเป็นรูปแบบรถยนต์ในประเภทของรถยนต์เก๋งขนาด 4 ประตู ที่สามารถรองรับผู้

โดยสารได้จำนวน 5 ที่นั่งด้วยกันรู้เรื่องรถ ทนถึกสุดยอดรถยนต์เร็วจัดสภาพเยี่ยมแห่งปี ค.ศ.1998 BMW Series5 ยังได้รับการพัฒนาปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วยของชุดเครื่องยนต์ โดยการได้รับการติดตั้งชุดเครื่องยนต์ในระบบของเครื่องยนต์ V-8 ทำให้ทนถึกสุดยอดรถยนต์เร็วจัดสภาพเยี่ยมแห่งปี ค.ศ.1998 BMW Series5 นั้นสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยระบบ rear wheel drive โดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39,713 ดอลลาร์สหรัฐ

Chevrolet Corvette

รถยนต์สุดแกร่ง Chevrolet Corvette เป็นอีกรถยนต์หนึ่งรุ่นประเภทที่ได้รับเข้ามาอยูในลิสต์จากการโหวตจัดอันดับของทนถึกสุดยอดรถยนต์เร็วจัดสภาพเยี่ยมแห่งปี ค.ศ.1998 โดยสุดยอดรถยนต์ Chevrolet Corvette นั้นได้รับการวิจัยพัฒนา และถูกสร้างขึ้นจากทางบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งยุคสมัย Chevrolet นั่นเอง โดยที่ทนถึกสุดยอดรถยนต์เร็วจัดสภาพเยี่ยมแห่งปี ค.ศ.1998 Chevrolet Corvette นั้นได้ถูกพัฒนาปรับแต่ง และสร้างออกมาให้เป็นรถยนต์ในประเภทของรถยนต์ coupe ขนาด 3 ประตู ที่ขับเคลื่อนไปตามท้องถนนได้ด้วยระบบ rear wheel drive โดยทนถึกสุดยอดรถยนต์เร็วจัดสภาพเยี่ยมแห่งปี ค.ศ.1998 Chevrolet Corvette มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 38,204 ดอลลาร์สหรัฐ

Dodge Intrepid

รถยนต์ Dodge Intrepid เป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์เก๋ง 4 ประตู UFABETสามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวน 5 – 6 ที่นั่งด้วยกัน ที่เป็นอีกหนึ่งรถยนต์ในรุ่นประเภทที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาติดอยู่ในอันดับของการจัดอันดับทนถึกสุดยอดรถยนต์เร็วจัดสภาพเยี่ยมแห่งปี ค.ศ.1998 ในครั้งนี้ เช่นเดียวกันกับรถยนต์ในตระกูลอื่น