Toyota เร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์

toyota

ในปี ค.ศ.1994 บริษัทเร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์ Toyota ได้ทำการวิจัยพัฒนาและทำการผลิตเร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์Toyota Camry coupe แบบ 2 ประตูขึ้น โดยที่เร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์Toyota Camry coupe นั้นมีขนาดอัตราส่วนที่เทียบเคียงกับ รถยนต์ sedan ทั่วไป เร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์Toyota Camry coupe นั่นถูกพัฒนาและประกอบขึ้นด้วยเครื่องยนต์ V-6 และเครื่องยนต์แบบ 4 กระบอกสูบ เพื่อให้เร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์Toyota Camry coupe นั้นสามารถเป็นทางเลือกสำหรับนำไปใช้ในการแข่งขันได้ เร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์ Toyota Camry Coupe นั้นสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยกำลังมากถึง 188 แรงม้า และมีการถูกปรับปรุงให้เป็นรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง

toyota

จากนั้นในช่วงปี ค.ศ.1997 ทางบริษัท Toyota

ก็ได้ทำการวิจัยพัฒนาและในที่สุดนั้นก็สามารถที่จะสร้างเร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์ ToyotaCamry รุ่นที่ 4  (XV20) ออกมาได้เป็นที่สำเร็จ โดยเร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์ ToyotaCamry XV20 นี้ รู้เรื่องรถ เป็นการผสานฝีมือระหว่างช่างเทคนิค ของทั้งทางประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา เร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์ ToyotaCamry XV20 นั้นมีขนาดที่เพิ่มขึ้น ทำให้ดูยิ่งใหญ่กว่า Camry ในรุ่นก่อนๆ ประมาณ 2 นิ้ว อีกทั้งยังเป็นการทำให้เร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์ ToyotaCamry XV20 นั้นได้ถูกทำการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ

toyota

เพื่อให้มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาลง รวมไปถึงในเรื่องของราคาให้ถูกลง เนื่องมาจากการลดทอนสิ่งต่างๆบางส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปในขั้นตอนของการผลิตรถยนต์ เร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์ ToyotaCamry XV20 นั้นประกอบด้วย 2 เครื่องยนต์ และถูกประกอบขึ้นด้วยเครื่องยนต์ V-6 ส่งผลให้เร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์Toyota Camry XV20 สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยกำลัง 194 แรงม้า และในช่วงปี ค.ศ.1997 เร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์ ToyotaCamry XV20 ก็ยังได้รับรางวัลสุดยอดรถยนต์แห่งปี ค.ศ.1997 ทำให้ยอดการขายเร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์Toyota Camry XV20 ถล่มทลายเป็นอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากนั้นในช่วงปี ค.ศ.1998 ทางบริษัทเร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์Toyota ก็ได้ทำการผลิตเร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์Toyota Camry แบบเปิดประทุนขึ้นเป็นครั้งแรก โดยตั้งชื่อไว้ว่า Solara Flares ซึ่งเร็วแรงเดือดทะลุขีดจำกัดที่สุดของรถยนต์Toyota Solara นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยการทีเป็นรถยนต์เปิดประทุน พร้อมด้วยกันกับที่นั่งถึง 4 ตำแหน่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสไตล์รถยนต์แห่งปีในช่วงของปี ค.ศ.1999 เลยทีเดียว