มีวิธีการ “สลับยางรถยนต์” ในแต่ละช่วงของการใช้งาน มาบอก!!

สลับยางรถยนต์

            ตลอดเวลาที่เราขับรถไปบนท้องถนน ยางรถยนต์จะเกิดการเสียดสีอยู่เสมอ ทำให้บางส่วนของเนื้อยางเกิดการสึกหรอหายไป เราจึงต้องทำการ สลับยางรถยนต์ เป็นระยะๆ ตามที่แต่ละยี่ห้อกำหนดไว้ แต่ส่วนใหญ่ก็จะยึดค่าเดียวกันคือให้สลับทุกๆ 10000 กิโลเมตร ซึ่งผลของการสลับยางนี้จะช่วยให้รถทรงตัวได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้มากทีเดียว และในรายละเอียดของการสลับยางแต่ละช่วงก็จะเป็นดังนี้

สลับยางรถยนต์

การ “สลับยางรถยนต์” ในช่วง 10000 กิโลเมตรแรก

                ศูนย์รถจะทำการสลับยางคู่หน้ากับคู่หลัง โดยไม่มีการสลับข้างแต่อย่างใด หมายความว่า ล้อหน้าซ้ายจะย้ายมาอยู่ล้อหลังซ้าย และล้อหน้าขวาก็ย้ายมาอยู่ล้อหลังขวา ส่วนชุดล้อหลังทั้งหมดก็ย้ายไปอยู่ตำแหน่งเดิมของล้อหน้านั่นเอง ต่อมาเมื่อรถวิ่งเพิ่มไปได้อีก 10000 กิโลเมตร ก็จะต้องทำการสลับยางอีกรอบหนึ่ง โดยสลับแบบไขว้ไปมาแทน

                วิธีการสลับยางรถยนต์แบบไขว้ จะเริ่มจากการเอาล้อหน้าซ้ายมาสลับกับล้อหลังขวา ส่วนล้อหน้าขวาก็มาสลับกับล้อหลังซ้าย เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วยที่ต้องสลับยางอีกครั้งก็จะ เปลี่ยนแบบเอาชุดหน้ามาใส่ชุดหลังอีก ทำสับเปลี่ยนแบบนี้เรื่อยไป จนกว่ายางเส้นนั้นจะสึกจนเป็นอันตรายต่อการใช้งาน หรือมีเหตุให้ยางเกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้งานต่อไปได้อีก ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่

สลับยางรถยนต์

                เหตุผลสำคัญของการสลับยางรถยนต์ก็เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของการสึกหรอใหม่ ทำให้ทุกการขับขี่เป็นไปอย่างปลอดภัยมากขึ้น เป็นผลดีกับทั้งตัวเราและเพื่อนร่วมเส้นทางคนอื่นๆ เราจึงไม่ควรละเลยการบำรุงรักษารถยนต์ในส่วนนี้ และอันที่จริงการสลับยางก็ไม่ได้เสียเวลามากเท่าไรนัก เพียงแค่นัดหมายกับทางศูนย์เอาไว้ล่วงหน้า พร้อมกับเลือกช่วงเวลาที่น่าจะไม่มีคนใช้บริการ หากจังหวะเวลาไม่สะดวกก็เลือกสลับยางก่อนถึงกำหนดก็ได้ แต่อย่าปล่อยให้เลยกำหนดนานไป      

ทางเรายังมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับรถทั้งความรู้เรื่องรถ การดูแลรถ ข่าวสารรถใหม่ ให้ผู้อ่านและผู้รักรถทุกๆท่าน อีกมากมาย