ชนิดของ “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” ที่คนรักษ์โลกควรรู้ ว่ามีกี่ชนิด?

ชนิดของ "รถยนต์พลังงานไฟฟ้า"

ตอนนี้ได้มีรถยนต์แบบใหม่เป็น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงจากการเผาไหม้น้ำมัน ถึงเป็นนวัตกรรมที่รักษ์โลกมากเลยทีเดียว เหมาะกับปี 2020 ที่การใส่ใจธรรมชาติและระบบนิเวศต่าง ๆ เริ่มได้รับความใส่ใจดูแลมากขึ้นกว่าเดิม

ชนิดของ "รถยนต์พลังงานไฟฟ้า"

ไปดู 5 ชนิดของ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่คนรักษ์โลกควรรู้

1. Hybrid Electric Vehicle (HEV) – ชนิดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่คนรักษ์โลกควรรู้ รถยนต์แบบใช้งานพลังงานไฟฟ้าควบคู่กับเครื่องยนต์ โดยรถยนต์จะเลือกใช้พลังงานเองตามความเหมาะสมโดยที่เราไม่สามารถเลือกใช้พลังงานหรือปรับเปลี่ยนได้ แม้จะไม่สามารถชาร์ตแบตได้ต้องเปลี่ยนแบตอยู่เรื่อย ๆ แต่รถยนต์แบบ HEV ช่วยให้การใช้งานน้ำมันลดลงไปได้เยอะเลยเหมือนกัน ดังนั้นจึงประหยัดน้ำมันขึ้นมากนั่นเอง

2. Plug-in Hybrid (PHEV) – ชนิดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่คนรักษ์โลกควรรู้ เป็นรถยนต์ที่สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ไฟฟ้าได้และสามารถเลือกได้ว่าจะใช้พลังงานจากไฟฟ้าฟ้าอย่างเดียวหรือไฟฟ้าคู่กับเครื่องยนต์ หากใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวสามารถขับเคลื่อนไปได้ราว 50 กม.เลยล่ะ หลังจากนั้นก็ใช้พลังงานเครื่องยนต์ช่วยได้ เวลาในการชาร์ตแบตอยู่ที่ประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง

ชนิดของ "รถยนต์พลังงานไฟฟ้า"

3. Electric Vehicle (EV) – ชนิดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่คนรักษ์โลกควรรู้ เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานดัวยไฟฟ้าแบบ 100% ไม่มีเครื่องยนต์หรือน้ำมันมาเกี่ยวข้อง ทำให้ประหยัดค่าน้ำมันไปได้มากเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ถึง 300 กิโลเมตร ถือว่าอึดพอควรเลยล่ะ เวลาในการชาร์ตแบตแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับวิธีการชาร์ต ใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมง ถึงครึ่งวันเลยก็มี ประเทศที่รองรับการใช้ EV จะมีแหล่งชาร์ตแบตให้ผู้คนใช้บริการ เช่นในประเทศเนเธอแลนด์ที่มีที่ชาร์ตแบตมากถึง 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ

4. E-Power – ชนิดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่คนรักษ์โลกควรรู้ รถยนต์ที่คล้ายกับรุ่นไฮบริดแต่ใช้พลังงานมอเตอร์เป็นหลักและเครื่องยนต์คอยเสริมเอา ทั้งนี้ยังคงต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนอยู่และไม่สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ได้ แต่ประหยัดน้ำมันมากด้วยเช่นกัน เหมาะกับคนที่เริ่มอยากลองเปลี่ยนมาใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแต่ยังไม่อยากใช้ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ

5. Fuel Cell – ชนิดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่คนรักษ์โลกควรรู้ รถยนต์ที่ก้าวล้ำไปอีกคือใช้พลังงานจากไฮโดรเจนในการขับเคลื่อน โดยเปลี่ยนพลังงานจากไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนยานยนต์ โดยการส่งไฮโดรเจนเข้าไปในห้องเชื้อเพลิงเพื่อให้ออกซิเจนจุดเชื้อเพลิงก่อนส่งเข้าไปในห้องเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนรถยนต์ โดนไฮโดรเจนจะถูกเก็บเป็นสถานะของเหลวในเครื่องยนต์ เป็นขุมพลังงานใหม่ที่เริ่มมีการใช้งานจริงแล้ว

ทางเรายังมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับรถทั้งความรู้เรื่องรถ การดูแลรถ ข่าวสารรถใหม่ ให้ผู้อ่านและผู้รักรถทุกๆท่าน อีกมากมาย