เกร็ดความรู้เรื่องประกัน เรื่องราวเกี่ยวกับ “ประกันรถยนต์ชั้น 1 “

ประกันรถยนต์ชั้น 1

            บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จะมาให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจที่จะทำประกันรถยนต์ เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น ถ้าพร้อมแล้วตามบทความนี้ไปศึกษาเรื่องของประกันรถยนต์ชั้น 1 กันเลย

            โดยทั่วไปแล้วรถยนต์ที่สามารถทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้ จะต้องเป็นรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี หากเกินกว่านี้จะต้องอยู่ที่บริษัทประกันรถยนต์นั้น ๆจะพิจารณา ทั้งนี้การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ในความเป็นจริงแล้วนั้นเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับรถยนต์เป็นอย่างมาก เพราะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าผู้ที่มีความชำนาญแล้ว และไม่เพียงแต่มือใหม่หัดขับรถยนต์เท่านั้น สำหรับรถยนต์ออกใหม่ป้ายแดงก็มีความเหมาะสมที่จะเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นเช่นกัน รวมไปถึงผู้ที่ต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางไกลอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นแล้วการเลือกทำประกันรถยนต์แต่ละแบบจึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน และความต้องการของผู้ใช้งานรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นเรียกได้ว่าเป็นประกันรถยนต์ที่ครอบคลุมมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เช่น

            ในกรณีรถชนโดยมีคู่กรณี ทางบริษัทประกันจะทำการชดเชยค่าเสียหายให้ทั้งกับทางผู้ทำประกันรถยนต์ และคู่กรณี จึงแทบไม่ต้องเสียค่าเสียหายใด ๆเลย หรือในกรณีที่ไม่มีคู่กรณี แต่เป็นการเฉี่ยวชนที่เกิดจากตัวของผู้ทำประกันรถยนต์เอง เช่น การเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า ทางบริษัทประกันก็ชดเชยค่าเสียหายให้เช่นกัน รวมไปถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ก่อให้รถยนต์เกิดความเสียหาย เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ก็ยังได้รับค่าชดเชยจากทางบริษัทประกัน หรือแม้กระทั่งในกรณีรถยนต์ถูกโจรกรรม และอื่น ๆอีกมากมาย จึงทำให้ประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นเป็นประกันที่ครอบคลุมในทุก ๆด้านมากที่สุด

ประกันรถยนต์ชั้น 1

            ทั้งนี้ก็ยังมีบางกรณีที่ยกเว้นที่ประกันชั้น 1 ไม่คุ้มครอง เช่น เมาแล้วขับ ใช้รถยนต์เพื่อขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย ให้ผู้อื่นทำการยืมรถยนต์แล้วถูกโจรกรรม การใช้รถยนต์ลากจูง ฯลฯ เป็นต้น จะเป็นสิ่งที่ประกันชั้น 1 นั้นจะไม่คุ้มครอง ผู้ใช้งานรถยนต์จะต้องเป็นผู้ออกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยต่าง ๆเองทั้งหมด สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะทำประกันรถยนต์ชั้นใดหรือมีความครอบคลุมมากเพียงใดก็ควรที่จะมีความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการใช้งานรถยนต์อยู่เสมอ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะมีประกันรถยนต์ก็ตาม

ทางเรายังมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับรถทั้งความรู้เรื่องรถ การดูแลรถ ข่าวสารรถใหม่ ให้ผู้อ่านและผู้รักรถทุกๆท่าน อีกมากมาย